Ana Sayfa
07 Aralık 2016 ( 20799 görüntülenme )

BARZANİ'DEN PKK'YA 55 YILLIK MESAJ!

Kimse söylemese de durum bu...

BARZANİ'DEN İSYAN MESAJI

Mesud Barzani Eylül Devrimi(!)’nin 55’inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajda, Eylül Devrimi’nin işgale ve adaletsizliğin karşısında her Kürt’ün iliklerine kadar hissedip, özgüvenle katıldığı bir ayaklanma olduğunu vurguladı.

Ayaklanmanın zaferle sonuçlandığına değinilen mesajda, Irak Komünist Partisi ile demokrat Araplar’ın rollerinin de önemli olduğu ifade edildi.

Mesajda daha sonra şöyle denildi:

“Kürdistan halkı barış, birlikte yaşam ve özgürlük gibi yüce değerleri koruyor. Sözkonusu değerler her Kürt’ün gururudur. Bugünkü zaferler, ilhamını BüyükEylül Devrimi’nden almıştır.”

Barzani, “Eylül Devrimi’ne katılanlar, Kürdistan halkının kaderini belirledi. Halkımızın ve tüm dünyanın gururu olan kahraman peşmergelerimizi kutlarım” dedi.

BARZANİ'NİN KUTLADIĞI EYLÜL DEVRİMİ(!) BAKINIZ NEYDİ:

11 Eylül 1961’de, Akü aşiretinin Kerkük-Süleymaniye yolu üzerindeki bir askeri birliğe saldırması, 23 askerin şehit düşmesiyle birlikte Irak Hükümeti geniş ve kapsamlı bir operasyonun düğmesine bastı.

Aynı gün, Molla Mustafa ve KDP örgütü ayaklandı…

Molla Mustafa’nın 1961’den itibaren uygulamaya koyduğu bu gerilla savaşını oğlu Mesud Barzani bakınız nasıl görüyor; “Sonunda, 11 Eylül 1961’de, Büyük Eylül Devrimi başladı.”[1]

 

Sonuçta ayaklanma bastırıldı; Irak merkezi yönetimi duruma yeniden hakim oldu.

4 Eylül 1961’de, Irak Hükümeti Kürt aşiret direnişinin tamamıyla kırıldığını ilan ediyordu.

Aynı gün KDP örgütü kapatıldı… 

11 yıl Rusya’da kalan Molla Mustafa döner dönmez Irak devletine karşı 1961 ayaklanmasını gerçekleştirebilecek gücü nasıl bulmuştu?

Bu bize, Stalin’in telkinleriyle kurulan KDP örgütlerinin 1946’dan itibaren halk içinde örgütlendiğini işaret ediyor.

1958-1961 arasında geçen sürece yakından bakıldığında, hükümetin ‘bir ulusal birlik meselesi’ olarak görünen bu soruna köklü çözüm getirmek yerine geçici tedbirlerle örgütü oyaladığı, örgütün ise halk içinde taban bulma gayretlerini aralıksız sürdürmüş olduğu görülüyor. 

KDP Terör Örgütü…

Türkiye’de hala ‘Kürdistan Demokrat Partisi’ olarak anılan bu örgüt 1943’te Irak’ta terör eylemlerini başlamıştı: Köylüler ‘gece silahlı gündüz külahlı’ diye tabir edilebilecek bir mücadele usulüne uygun şekilde örgütlenmiş; gündüz köylü şapkasıyla askeri birlikler hakkında istihbarat yapılmış, gece bu istihbarata dayalı ani baskınlar gerçekleştirilerek güvenlik güçlerine karşı üstünlük elde edilmişti. 

1961’le birlikte örgütün başvurduğu bu taktik ve teknikler de geliştirilmişti…

Gece; karakollar taciz edilerek askerin morali bozulurken, gündüz; bir önceki geceden yollara döşenmiş mayın ve tuzaklı patlayıcılarla konvoylar pusuya düşürülüyordu. Devlete bağlı köylüler kaçırılarak infaz ediliyor, ceza kesiliyor, çocukları KDP örgütüne götürülüyordu.

Düzenli askeri birlikler çaresizlik içindeydi; ne kendini ne karakolunu koruyabiliyor, köylüye ise hiç yardım edemiyordu. 

Halk desteğini sağlayan ve yeraltında örgütlenen Molla Mustafa önce bir ayaklanma teşebbüsüyle varlığını açığa çıkarmış, ardından Rusya’da kazandığı gerilla bilgisiyle KDP örgütünü kelimenin tam anlamıyla bir terör teşkilatına çevirmişti, şöyle ki:

1962 bahar başlarında, sıradan bir piyade pozisyonunda olan peşmerge teşkilatı önce gerilla örgütüne dönüştürüldü; sayıları 1.000 kişiyi bulan peşmergeler arazinin ve düşmanın kuvvet durumuna göre birtakım küçük gerilla gruplarına ayrıldı.

Bu yapı, sonradan ‘Leşker-i Şoreşeri Kurd’ adı verilen Kürt ihtilal ordusuna dönüşecektir. 

İhtilalci ordunun iki ana bileşeni vardı: ilki, her zaman el altında bulunan gerilla peşmergeler; ikincisi ise halk milisleri.

Bu örgütlenme modeli süreç içinde geliştirildi ve bütün bölgelere yayıldı. Buna göre, 8-10 gerilla peşmergeden bir ‘dest’ teşkil edildi. 3 dest, 30 kişilik bir ‘pel’ oluşturuyordu. 80-100 gerilla peşmerge bir ‘leq’, 250-300 kişilik birlikler ise ‘batalyon’ adını almıştı. En yüksek birim olan ‘hez’ ler ise, 800-1.000 arası peşmergeden oluşan askeri birliklerdi.

Gerilla peşmerge birliklerinin insan kaynakları; başta köylüler olmak üzere, asker kaçakları, şehir gönüllüleri ve KDP’nin Türkiye, İran ve Suriye örgütleri eliyle ülke içinde kandırılan ve kaçırılan Kürt çocuklarından sağlanıyordu.

Gerilla peşmergenin kullandığı silahlar ise, başlıca, Irak ordusundan ele geçirilenler ve kaçakçılık yoluyla Rusya, Çin, ABD ve Avrupa’dan Irak’a girişi sağlanabilen silahlardan elde ediyordu.

Bu yönüyle KDP örgütü günümüzdeki PKK’yı tarif ediyordu…

KDP politbürosunun kontrol ettiği küçük bölgede gerilla peşmerge sayısı belli bir seviyeye ulaştığında, yöneticiler köylülerden ‘vergi’ adı altında haraç toplamaya başladılar. Bunun bir de kuralı vardı; yüzde 10. İş adamlarına kesilen cezalarla örgüt önemli bir finans sağlıyordu.

Arazi ve çatışma inisiyatifi artık gerilla peşmergelerin elindeydi; beklenmedik yer ve zamanda düzenli birliklerin karşısına çıkıyor, açtıkları ilk ateşte zayiat verdiriyor ve hemen ardından kaçıp saklanıyorlardı.

Gerilla peşmergenin savaşta uyguladığı bu taktikler Irak ordusunu yıpratıyordu; asker her gün şehit düşüyor, her gün bir baskın yaşanıyor ve buna karşı yapılan askeri harekat bir sonuç vermiyordu. Dolayısıyla teröre karşı yalnız kalan Irak askeri sorunun üstesinden bir türlü gelemiyor, KDP örgütü ise her geçen gün mevzi kazanıyordu…

Buna karşın Irak Devleti’ni yönetenler terörle mücadele işini askere devretmiş, ağır ceza yasaları çıkarmışlardı ancak bu işin bir siyasi sorumluluk olduğunu, sadece askeri değil, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda uygulamaya konulacak bir seri tedbirler zinciri olduğunu hiç akıllarına getirmiyorlardı.

Hele ki, terörün dış desteklerinin kesilmesi konusunda bir adım dahi atmamışlardı…

Kısacası tarihte bugün PKK terör örgütünün temeli KDP üzerinden atılmıştı ve Barzani işte bunu kutluyordu...

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tvfran
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ