1920’lere gelindiğinde Cibranlı Halit ile Hasenalı Halit ve kardeşleri kendilerini yakında kurulacak Kürt Devleti’nin öncüleri gibi görüyorlardı. 

Cibranlı Halit, Sevr Antlaşması’nın imzalanmasından bir ay kadar önce aşiret reisleri arasında bir nabız yoklaması yapmış, aşiretleri bir isyana kışkırtmış ancak Hormek aşiretinin karşı çıkması üzerine bir sonuca varılamamıştı .

 Bu dönem, Bedirhan ve Seyit Abdulkadir’in siyasi Kürtçü faaliyetlerini Anadolu’ya taşıdığı ve cemiyetler şeklinde örgütlendiği bir dönemdir. Bu noktada, bu faaliyetlerin Cibranlı Halit’in bu isyan ve Kürt devleti düşüncelerinde ne denli etkili olduğu düşünülmelidir.

Seyit Abdulkadir, Şeyh Sait’in oğlu Ali Rıza ile yaptığı görüşmede, ayaklanmaya dinsel bir görüntü verilmesinde ısrar ediyordu. İsyanı bütün gücüyle destekleyeceğini söyledi. Mustafa Kemal aleyhine yazılmış bildirileri de gönderdi. 

Bir tanesi şöyle yazılmış;

‘...Sağda-solda kanlı çarpışmalar devam ediyor, hükümet sizden saklıyor. Hiç beklemeyin, birbirinizle haberleşerek civarınızdaki askerleri teslim alın. Arslan gibi harbeden Kürt kardeşlerinizin imdadına yetişin. 

Lazistan, aylardan beri kan ve ateş içindedir. Dindar Türk neferleri din kardeşlerine kurşun atmıyor, teslim oluyorlar. Dinine bağlı Türk ahalisi, fikren ve kalben sizinle beraberdir... 

Zaptedeceğiniz Türk topları, Türk tüfenkleri, Türk mühimmatı, size kafidir. Rehberiniz Muhammed, yardımcınız Allah'tır’.
MUSUL’U NASIL KAY6BETTİK 4

Şeyh Said İsyanında Bilinmeyenler

Mayıs 1923’te, Erzurum’da, Azadi(İstiklal) ya da Kürt Azadi Cemiyeti adıyla gizli bir örgüt kurulmuştu...

Örgüt beş kişilik hücrelerden oluşuyordu. Seyit Abdulkadir(Şeyh Ubeydullah’ın oğlu), Kemal Fevzi, Kadri Cemil Paşa(Baban), Kasım Cemil Paşa(Baban), Dr. Fuat, Hacı Ahti diye bilinen Avukat Mehmet, bucak müdürlerinden Tayyip, Bitlis Milletvekili ve Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyesi Yusuf Ziya, Hasenan aşiret reisi Halit Hüsnü Bey de bu örgütün üyeleriydi. Nesturi ayaklanması sırasında 275 erle birlikte firar eden İhsan Nuri de bu gizli örgütünün bir üyesi idi. Aynı yılın baharında Yusuf Ziya, Cibranlı Halit Bey’in konuğu oldu. 1920’de düşünce bazında ele alınmış olan konular artık örgütlü olarak yönetilecekti...

Hamidiye alay komutanlarından Mutki Aşireti Reisi Muşlu Hacı Musa örgütün ilk başkanıydı. Örgütün ilk kongresi 1924 yılında Erzurum’da yapıldı. Kongrede şu kararlar alındı; ‘En geç Mayıs 1925 tarihine kadar bir ayaklanma başlatılacak; Gerekli dış destek İngiliz, Fransız ve Ruslardan sağlanacak.’Kürt İstiklal Cemiyeti, yapılan bu toplantılardan sonra silahlı savaşa karar verdi… Bitlis milletvekili Yusuf Ziya Bey, önemli bir görevle Hınıs’a gönderildi.

Yusuf Ziya, Erzurum’un Hınıs ilçesine gidip Şeyh Said ile görüşecekti. Şeyh Said çevrede tanınan ve çok sevilen bir Nakşibendi şeyhiydi. Yusuf Ziya ile Şeyh Said görüştüler ve anlaştılar. İsyan tarihi belli idi; 21 Mart 1925, Nevruz günü...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturksam.com
Video Haber www.sarizeybek.tv
Özel Haber www.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ