Ana Sayfa
10 Aralık 2017 ( 141 görüntülenme )

ORTADOĞU'da OYUN İÇİNDE OYUN!..

KİLİT ÜLKE: İSRAİL
    
İsrail’in kutsal savaş oyunları…
  
 “Araplar arasındaki her türlü çatışma kısa vadede bize yardımcı olur ve Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi önemli bir hedef olan Irak’ın parçalanması için yolu kısaltır. Osmanlı döneminde Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür. 

Üç büyük şehir etrafında üç (veya daha fazla) eyalet var olacaktır: Basra, Bağdat ve Musul ve güneydeki Şii bölgeler Sunni ve Kürt kuzeyden ayrılacaktır. Mevcut İran-Irak çatışmasının kutuplaşmayı derinleştirmesi olasıdır.” 
 
Oded Yınon, 1980’lerde İsrail için Strateji.
 
İsrail’e göre Kudüs Tanrı’nın konutudur. Orta Doğu’ya İsrail’le başlamamızın bir sebebi de budur ama başka nedenleri de vardır. 1948’de Orta Doğu’ya gelişiyle birlikte bu bölge savaşlarla adından bahsedilir bir coğrafya oldu. 

Arap-İsrail savaşları, İran-Irak Savaşı(80-88), Irak’ın Kuveyt’i işgali(1990), 91 ABD-Irak Savaşı, 2003 ABD-Irak Savaşı hepsi ya İsrail merkezli ya da İsrail eksenli çıkarılmış savaşlardır.

Bu durum bizi yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bu coğrafyaya barış gelmeden Türkiye’nin, gerek bölgede gerekse kendi içinde aradığı huzuru bulabilmesi zordur.

KİLİT ÜLKE İSRAİL"
 
İsrail bölgenin kilit ülkesidir. İsrail siyaseti kontrol edilemez ise, bugün olduğu gibi yarın da ülkemiz sorunlara boğulup kalacaktır.  Bütün enerjisini PKK terör örgütü ile mücadeleye harcamış gibi görünen Türkiye’nin geleceği, artık siyasetini Orta Doğu’ya çevirmesi ve İsrail’i kontrol altına almasıyla şekillenecektir.
 
"ORTADOĞU'DA SAVAŞ TEVRAT'TA GEÇEN AYETLERLE ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR"

İsrail demek Tevrat demektir . Tevrat’ın Yahudilerin kutsal kitabı olduğu kadar, bölgesel coğrafyayı da tanımlayan bir tarih kitabıdır. Hz. Adem’den başlayıp Hz Nuh’a, oradan Hz. İbrahim’e, Musa’ya, Davut’a, Süleyman’a giden dinsel süreç içerisinde Orta Doğu coğrafyası ve burada gelişen olaylar, bir tarihsel perspektif içerisinde anlatılmaktadır.  

Tevrat’a göre Hz. Nuh’un gemisi Ağrı dağındadır(Ararat) yani bizim coğrafyada. Hz. İbrahim Harran’a kadar gelmiştir, yine bizim coğrafyaya. Belki de İsrail yeterince anlatılmadı bize, belki de bu yüzden yabancı kaldık biz bu tarihe, İbranilere ve Tevrat’a. 

"TEVRAT'A GÖRE İLK YAHUDİ TOPRAĞI HEBRON/ EL HALİL"

Ama sanırız, terör temelinde bugün yaşadıklarımızın ne anlama geldiğini görmek istiyorsak dönüp bir tarihe bakmamız ve bakmaya da önce İsrail’den başlamamız gerekmektedir. Daha da öteye geçip İsrail’in uzak tarihini öğrenmek istiyor isek eğer, bu işe de Hebron’dan başlamamız gerekmektedir. Hebron Yahudilerin ilk kutsal toprağı ve kutsal kentidir;
 
“ Eski Kudüs’ün 20 mil güneyinde, Filistin(Judea) dağlarının 300 mil yüksekliğinde yer almaktadır. Orada, “Machpelah” mağarasında patriklerin mezarı bulunmaktadır. Eski geleneğe göre, değerli antika kabirlerden birinde, Yahudi dininin kurucusu ve Yahudi ırkının atası olan Abraham/İbrahim’in kalıntıları bulunmaktadır. Yanındaki mezar eşi Sarah’a aittir. 

Binanın içinde, oğlu İsaac/İshak ile eşi Rebecca’nın ikiz mezarları yer almaktadır. İç avlunun karşı tarafında, İbrahim’in torunu Jacop(Yakup) ile eşi Seah’ın ikiz mezarları bulunuyor. Binanın tam dışında, oğulları Joseph(Yusuf)’un mezarı yer almaktadır. İşte, Yahudilerin 4000 yıllık tarihi zaman ve mekan olarak bu yörede başlamıştır[1].”  
 
Bu anlatımdan Yahudilerin bütün kutsal, hatta bizim de kutsalımız olan dini şahsiyetlerin Machpelah mağarasında, Hebron’da yattığı anlaşılmaktadır.  

"TEZLERİNİ İNCİL'LE DE DESTEKLİYORLAR"

Hebron ilk Yahudi toprağıdır, diyor Paul Jonhson kitabında ve Hebron’un kendilerine göre neden kutsal bir toprak olduğunu şu sözlerle anlatıyor;
 
“Hebron, Yahudilerin resmen sahip oldukları ilk topraktır. Yaradılış kitabının(Book of Genesis) 23. Bölümünde İbrahim’in, ölen eşi Sarah’ın, daha sonra da kendisinin gömülmesi için Machpelah mağarasının nasıl satın alındığı anlatılmaktadır. 

Bu bölüm İncil’deki bütün bölümlerin en önemlilerinden biridir. Yahudi geleneklerinin en eski ve sadakatle sürdürdükleri geleneklerden birini kapsamaktadır. Belki de İncil’de anlatılan olayların içinde tek gerçek olanıdır. Zira tanıkları vardır ve otantik ayrıntıları ile sözlü olarak da teyit edilmiştir.”
 
"PARAYLA SATIN ALINMIŞ TOPRAK"
 
İşte böylesi bir kurgu içerisinde Hz. İbrahim Hebron’u satın almıştır. Bu satın alma ile Hebron Yahudilerin toprağı olmuş, Patrikler mezarlarının Machpelah’a konulmasıyla da İsrail için kutsallık kazanmıştır. Hebron; ilk Yahudi toprağı, kutsal, eski Kudüs’ün güneyinde.
 
"MESELE VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR MESELESİ"

Öyleyse karşımızda kutsalları oynayan bir İsrail vardır. İsrail’i tanımadan, dinsel öğretileri hakkında bilgi sahibi olmadan İsrail-Filistin sorununu kavramak da oldukça zordur. Mesele sadece bir devlet kurmak meselesi değildir.  Mesele aynı zamanda Yahudilerce kutsal sayılan topraklara geri dönmek, yerleşmek, sahip olmak meselesidir.
 
Bu çerçeveden bakıldığında, İsrail-Filistin sorununun kısa vadede çözülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durum komşuları olan Ürdün, Lübnan, Suriye ve Mısır’ı doğrudan etkileyecek ve etkilemeye de devam edecektir. Irak sorunu da İsrail ile doğrudan ilgilidir. 

Çünkü İsrail, Irak’ın parçalarından kendine müttefik bir devlet yaratma peşindedir; Arap olmayan ve Araplara karşı kendini destekleyecek bir devlet, Yahudi Kürdistan. Uğur Mumcu’nun dile getirdiği Barzani-MOSSAD ilişkisini bu çerçevede düşünmek gerekir. Bu durum Türkiye’nin terörle mücadelesini de doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

"İSRAİL PROJESİNİN DÜĞÜM NOKTASI KÜRDİSTAN'I KURMAK"
 
Günümüzde ABD’nin  Irak  işgali  sürmektedir . Bu işgal sonucu Irak parçalanmaya doğru hızla yol almaktadır. Irak’ın geleceğinin nasıl şekilleneceği konusu Türkiye’yi olduğu kadar İsrail, Ermenistan, İran ve Suriye’yi de ilgilendirmektedir. Irak gelecekte nasıl şekillenecektir? 

Parçalanmış bir Irak’ın bölge coğrafyasını huzursuz edeceği aşikârdır. En sade yaklaşımla, Irak’ın parçalanması demek; “sırada diğer ülkeler de var” demektir. Parçalanma sonucu ilan edilecek bir Barzani Kürt devleti demek; sırada “Türkiye, İran ve Suriye var”, demektir.
 
Tüm bu küresel denklemler içerisinde bir de PKK terör örgütü vardır. Bu örgütü bu küresel siyasetin dışında görmek mümkün değildir. Çünkü PKK terör örgütü, Kürdistan küresel projesinin Türkiye ayağıdır. Özal’dan Erdoğan’a terörün siyasetini değerlendirirken, Orta Doğu’nun bu tarih-din ve enerji özellikleri dikkate alınmalı ama PKK bundan asla ayrı tutmamalıdır. İsrail’in bölgesel siyaseti ile PKK’nın siyasi hedefleri arasındaki var olan güçlü ilişki asla göz ardı edilmemelidir.
 
İsrail’in Irak üzerindeki projesi ABD ve AB tarafından desteklenmektedir; İsrail’in bir tarafında Avrupa yani Bizans, diğer tarafında ABD yani Haçlı Ordusu bulunmaktadır. 

Bizans(AB) 1920’nin Sevr projesiyle, Haçlı Ordusu(ABD) ise 1990’nın BOP projesiyle İsrail’in yanında yer almaktadır. Çünkü bu küresel üçlünün yolları “Kürdistan’da” kesişmektedir…

Ne ilginçtir ki Türkiye, 90'lı yıllardan bugüne, Özal'la başlayıp bugün devam eden siyasetiyle bu projeyi destek anlamında yanlış kararlara imza atmıştır.

Erdal Sarızeybek
 
Kaynak: MENORA/ Işığın Gölgesindeki Darbe

[1] Yahudi Tarihi, araştırma, s.11, Paul Johnson, Pozitif Yayıncılık.
[2] Tevrat, Genesis (23-20). 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ