Yıl 1920, Koçgiri’deyiz…

Seyit Abdulkadir’in başkanı olduğu Kürdistan Teali Cemiyeti, Alişan Beyi Tunceli’ye göndermiş ve örgütün burada kurulmasını istedi.

Alişan Bey, Tunceli’de örgütün şubesini kurdu, aynı günlerde Baytar Nuri de Zara, Divriği, Kangal ve Hafik ilçeleriyle, İmraniye, Beypınar, Celali, Sincan, Hamo, Zınara ve Domurca bucaklarında Kürdistan Teali Cemiyeti’nin şubelerini açıyordu.

Mustafa Kemal Paşa bu örgütlenmeleri haber almıştı.

Alişan Bey’le görüşmüş ve ‘İngilizlerin desteklediği Bedirhaniler ve Cemilpaşazade Ekrem’in, Vali Ali Galip eliyle Sivas Kongresi’ni basmayı planladıklarını’ da ona açıklamıştı.

Erzurum Kongresi’nde alınan kararların Kürtleri de kapsadığını izah eden Mustafa Kemal, Seyit Abdulkadir’in bu işbirlikçi tavrını da sert bir biçimde eleştirmişti.

Baytar Nuri ise küresel projeye uygun olarak bir Kürt devleti peşindeydi.

Onun eliyle Sivas’ın Yelice nahiyesinin Hüseyin Abdal tekkesinde bir toplantı düzenlendi ve Diyarbakır, Van, Bitlis, Elazığ, Tunceli ve Koçgiri’yi içine alan bir Kürt devletinin kurulması kararlaştırıldı …

1 Ekim 1920…
Alişan Bey, Ovacık, Hozat ve Çemişkezek’te 45.000 kişilik bir milis gücü hazırlandı.
Sevr’de geçen Kürdistan’ı kurmak için yemin edildi ve devlete karşı isyan başlatıldı.

15 Kasım.
Ankara’ya bir telgraf gönderildi.

İsyancıların Ankara Hükümeti’nden istekleri şuydu;
‘İstanbul Hükümeti’nce kabul edilen Kürdistan özerkliğinin Ankara Hükümeti’nce de tanınıp tanınmayacağının açıklanması; Kürdistan özerk yönetimi konusunda Mustafa Kemal Hükümeti’nin ivedi yanıt vermesi; Elazığ, Malatya, Sivas ve Erzincan cezaevlerindeki Kürtlerin hemen salıverilmesini; Kürt çoğunluğunun bulunduğu illerden Türk memurlarının çekilmesi; Koçgiri yöresine gönderilen birliklerin geri alınması…”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ