Ana Sayfa
02 Aralık 2018 ( 123 izlenme )

'İSRAİL NASIL DEVLET OLDU'

Yıl 1920…
İtalya’nın San Remo kentinde peş peşe toplantılar yapılıyordu.
Gündem, Osmanlı Devleti’nden ayrılan güney topraklarının nasıl paylaştırılacağı meselesiydi. Güney toprakları dedikleri, bugünkü Filistin, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan’dı yani günümüzde iç savaşların yaşandığı coğrafyaydı.

Toplantının ağır topları ABD ve İngiltere başı çekiyordu.Masada, İngiltere Başbakanı Lloyd George ile Dışişleri Bakanı Lord Curzon vardı.Fransız, İtalyan ve Japon heyetleri ise masanın etrafında sıralanmışlardı.

25 Nisan Cumartesi…
Önce mandacı olacak ülkelerin pozisyonu belirlendi.Fransa ve İngiltere baş mandacılar olarak tayin edildi.

İNGİLTERE MANDACI OLUYOR

Bu atamalar şöyle kayda alındı:


‘Başlıca Müttefik Devletlerce saptanacak sınırlar içinde Filistin yönetimini, sözü edilen Devletlerce seçilecek bir Mandater'e vermeyi kararlaştırmışlardır. Mandater, Yahudi halkı için Filistin'de bir ulusal yurt kurulmasından yana İngiliz Hükümetince daha önce 2 Kasım 1917'de açıklanan ve öteki Müttefik Devletlerce kabul edilen bildirinin uygulanmasından sorumlu olacaktır… Başlıca Müttefik Devletlerce seçilen mandaterler: Suriye için Fransa, Mezopotamya ve Filistin için de Büyük Britanya’dır(1)...’

Şekilde görüldüğü gibi baştan beri üzerinde durulan Balfour Deklarasyonu’na vurgu yapılıyor ve Siyonistlere verilen söze uygun olarak Filistin’in geleceği İngiltere’ye bırakılıyordu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DEVREDE

Şimdi Tarih; 2 Nisan 1947…
Dünya savaşı bitti. İngilizler bu yeni süreçte Filistin’in kaderini Birleşmiş Milletlerin kararına terk etti. Genel Kurul, özel bir komisyon kurdu. Ağustos ayında komisyon raporunu yayınladı. Oybirliği ile Filistin’in bağımsızlığı teklif edildi. Lakin bu bağımsızlık nasıl olacaktı?

FİLİSTİN TARTIŞILIYOR

Bu noktada komisyon ikiye ayrıldı; birinci grup Filistin’in Araplarla Yahudiler arasında taksim edilmesini ve iki ayrı bağımsız devletin kurulmasını istiyordu. Ayrıca Kudüs uluslararası statüye sahip olmalıydı. İkinci grup ise Filistin’de Yahudi ve Araplardan oluşan ‘federal’ bir devlet kurulmasını istiyordu. Yahudiler birincisini, Araplar ise federal planı desteklediler.

27 Kasım 1947…
Genel Kurul’da yapılan oylamada -13 aleyhte ve 10 çekimsere karşılık 33 oyla- Filistin’in Araplarla Yahudiler arasında taksimine karar verildi yani Siyonistler kazandı. Birleşik Amerika, Sovyet Rusya ve Fransa taksim lehinde, İngiltere ise çekimser oy kullandı.
Türkiye, Arap ülkeleriyle birlikte taksim aleyhinde oy verdi(2).

BM kararına göre ayrıca Filistin’de Yahudi ve Arap devletleri arasında bir ekonomik birlik kurulacak ve Kutsal Kudüs Şehri de milletlerarası statüye sahip olacaktı. Ancak İsrail bu plan ve kararlara asla uymadı hala da dinlemiyor. Ve sonra…İngiltere, Filistin’deki kuvvetlerini çekmeye başladı yani meydanı Yahudilere bıraktı.

İSRAİL DEVLETİ İLAN EDİLİYOR

14 Mayıs 1948…
David Ben Gurion başkanlığında Tel Aviv’de toplanan Yahudi Milli Konseyi -İngiltere’nin tüm kuvvetleri çekmesinden bir gün önce- İsrail Devleti’nin kurulduğunu ilan etti. Aynı gün saat 16.00’da, ilan edilen Yahudi devletinin cumhurbaşkanlığına Haim Weizman, başbakanlığa da David Ben Gurion getirildi. Yahudilerin 3.000 yıllık hayali ve inancı olan Sion Devleti sonunda kurulmuştu…

Aynı gece yarısı, İngiliz Manda Yönetimi yüksek komiseri Sir Allan Cuningham, Filistin üzerindeki manda rejiminin fiilen sona erdiğini duyurdu. Aynı gece yarısı Amerika, İsrail devletinin kurulmasından tam on bir dakika sonra, Başkan Truman’ın İsrail’i tanıdığını açıkladı. Kuruluşundan birkaç gün sonra İsrail, başta Rusya olmak üzere, bir ay içinde beşi doğu dördü batı bloğundan olmak üzere toplam dokuz devlet tarafından resmen tanındı.

Buna karşılık Araplar da İsrail’in kuruluş günü olan 15 Mayıs’ı ‘El Nakba’ yani ‘Felaket Günü’ ilan ettiler ve Ortadoğu’da savaşlar böyle başladı hala da sürüyor(3).

Erdal Sarızeybek

Yararlanılan Kaynaklar:
1. Osman Olcay, ‘Sevres Anlaşmasına Doğru’, s.566, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 455, Ankara, 1981.
2. Fahir Armaoğlu, ‘20. Yüzyıl Siyasi Tarihi’, s. 484.
3. Hikmet Erdoğdu, ‘Büyük İsrail Stratejisi’, s. 93, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005.
Başvuru kitabı: MENORA/ Işığın gölgesindeki darbe- Destek yayınları

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ