Ana Sayfa
10 Mayıs 2017 ( 144775 izlenme )

TORA!.. VE İSRAİL DÜĞMEYE BASTI...

Adı adım süreç işliyor...

Tevrat Doğruysa Eğer, Sıra İsrail’de!

Peygamber Yeşaya’nın Eski Ahit, Yeşeya, 17’nci bölümde geçen üç temel öngörüsü vardır ve bunlar Mısır, Irak ve Suriye üzerinedir.
 
Yahudi tarihine bakıldığında İsrailoğulları’nın bu üç ülke ile de savaşları vardır, esareti, işgali ve sürgünleri vardır.
 
Yeşeya’nın Tevrat’ta geçen ilk öfkesi Babil üzerindedir yani Irak. Tevrat’ın Türkçe tercümesine bakıldığında Babil’de taş üstünde taş kalmayacak diyor, zaten kalmadı, 19912003 Körfez savaşlarıyla Irak yakılıp yıkıldı.
 
Yeşeya’nın ikinci büyük öngörüsü Mısır üzerinedir. Yine Tevrat’ta “kardeşi kardeşe düşman edeceğim” diyor, Arap baharıyla edildi zaten; Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor.
Ve Yeşeya’nın son öfkesi Şam üzerine…
 
Tevrat’ta yazılı öngörüye göre, Şam’ın Babil ve Mısır’dan öte kalır yanı olmayacaktır; yıkılacaktır, onuru kırılacaktır, çok insan öldürülecektir, nerdeyse taş üstünde taş kalmayacaktır.
Bunu biz değil, Yahudi Peygamber Yeşaya öngörmektedir:
 
“…Şam’la ilgili bildiri: İşte Şam kent olmaktan çıkacak, Enkaz yığınına dönecek. Aroer kentleri terk edilecek, hayvan sürüleri orada yatacak, onları ürküten olmayacak.
Efrayim’de surlu kent kalmayacak, Şam’ın egemenliği yok olacak. Sağ kalan Aramlılar’ın onuru İsrail’in onuru gibi kırılacak [1]...

 
Bugün 10 Mayıs 2017…
 
Suriye’ye bir bakınız… IŞİD hedef gösterilerek BÜYÜK SAVAŞ BAŞLADI! 
Bu savaşa giren PKK’nın kolu YPG de var! 
Başta ABD ve AB’nin neredeyse tüm ülkeleri bombalıyor.
Rusya bombalıyor. 
Hatta Suriye kendi kendini bombalıyor.
 
Ve dünyadan hiç ses çıkmıyor!
Çıkmıyor çünkü Katolik, Ortodoks ve Musevi dünyası bu insanlık katliamının Tevrat’ta geçen bir ayet olduğunu ve Tanrı’nın emri olduğunu düşünüyor…

Eğer ki ABDAB ve Rusya, Ortadoğu savaş planlarını Tevrat’ta geçen bu ayetler üzerine kurgulamışsa, öyleyse sıra İSRAİL’dedir! 
İsrail’dedir çünkü Tevrat’ta buna ait de ayet var!
 
Eski Ahit yani bilinen Tevrat’ın Yeşeya Bölümü 17’nci kısmında ve de Şam’la ilgili bildirinin hemen sonrasında şu ayet geliyor:
 
O gün insanlar kendilerini yaratana bakacaklar, gözleri İsrail’in Kutsalı’nı görecek. Elleriyle yaptıkları sunaklara, parmaklarıyla biçim verdikleri Aşera putlarına, buhur sunaklarına bakmayacaklar.
 
O gün İsrail’in güçlü kentleri İsrailliler’den kaçan Amorlular’la Hivliler’in terk ettiği kentler gibi ıssız olacak. Çünkü Ey İsrail, seni kurtaran Tanrı’nı unuttun! Sığındığın Kaya’yı anmaz oldun! Bunun yerine güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun! Onlar diktiğin gün filizlenip ertesi sabah tomurcuklanabilir. Ama hastalık ve dinmez acı gününde meyve vermeyecekler!”

 
Mesih’in Kilisesi web sayfasında yer alan açıklamaya göre, bu ayette geçen “güzel fidan ve ithal asma” İsrail’in başka uluslarla yaptığı anlaşmalar kastetmektedir.

Şimdi bu ayete bakıldığında…  
Eğer ki Ortadoğu’daki savaş senaryolara Tevrat ayetlerine göre kurgulanmışsa…
 
ŞİMDİ SIRA İSRAİL’DEDİR!
Ve İsrail bir şekilde Ortadoğu’daki savaşa katılacaktır çünkü ayet ”O gün İsrail’in güçlü kentleri ıssız olacak” diyor yani İsrail yakılıp yıkılacak!

PEKİ YA SONRA?


Tevrat Yeşaya/17’nci bölüm şöyle devam ediyor:
 
“Eyvah, çok sayıda ulus kükrüyor, azgın deniz gibi gürlüyorlar. Halklar güçlü sular gibi çağlıyor. Halklar kabaran sular gibi çağlayabilir, Ama Tanrı onları azarlayınca uzaklara kaçacaklar.
 
Rüzgarın önünde dağdaki saman ufağı gibi, Kasırganın önünde diken yumağı gibi savrulacaklar. Akşam dehşet saçıyorlardı, Sabah olmadan yok olup gittiler. Bizi yağmalayanların, bizi soyanların sonu budur”.


Yani? 
Sonunda savaşı İsrail kazanacak, Tevrat’ın öngörüsü bu…
Sonrası ise şöyle gelişiyor; İsrail bir kolu Mısır’da, bir kolu Irak’ta kendisi Kudüs’te, Büyük İsrail’i kuracak!

Bunu günümüze uyarlar isek, kontrolündeki AsalaPKKBarzaniYPG örgütleriyle İsrail, Akdeniz’den Karadeniz’e açılacak; plan bu proje bu! 
ABD’nin zaten BOP planı da bu!

Peki, Rusya bu işin neresinde?
 
Sözüm ona ileri demokrasi, yeni anayasa ve başkanlık plan ve projeleriyle ve de yerel yönetimler eliyle Doğu Anadolu’da tampon bir yönetim kurulursa eğer, buna da izin verilirse eğer, Anadolu’daki Türk dünyasının Asya’daki Türk dünyasıyla bağı kesiliyor, bu da Rusya’nın işine geliyor yani o da destek!

Rusya’ya eski Bizans’a, yeni evanjelistlere(Musevi + Hristiyan ittifakı) hizmetleri karşılığı Akdeniz’de üs, Suriye’de üs, biraz da petrol ve savaş tazminatı ki o da Arap ülkelerinden gelir, verildiğinde işleri tıkır olacak!

Buradan iki sonuç çıkartılabilir; ilki, Ortadoğu’da savaşlar daha uzun süre devam edecek, ikincisi de bu savaşlarda asıl hedef TÜRKİYE ve TÜRK MİLLETİ olacak!

ABD, AB ve Rusya, Ortadoğu savaş planlarını Tevrat ayetleri üzerine kurgulamışsa eğer, durum işte budur!

Şimdi AKP siyaseti bu işin neresindedir, bu soruya bir cevap artık bulunmalı, bulunmalı ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti ona göre tedbirli olsun!

Erdal Sarızeybek 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haber www.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırma www.bilgeturkstrateji.com
Video Haber www.bilgeturktv.com
Özel Haber www.e-sarizeybek.com
KİTAP www.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ